Bank millennium przyciąga po raz kolejny, tym razem promocją 200 zł na nowy rok.

Wystarczy spelnic warunki aby otrzymac 200 zł. Tym razem nagroda jest podzielona na 2 części, pierwsza pula 50 zł wpływa niemalże od razu a 150 po 2 msc.

Warunki

Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
1) do dnia 28.01.2019 r. złoży wniosek o Konto do dnia 31.01.2019 r. r. zawrze umowę o Konto i kartę debetową,
2) składając wniosek o Konto wyrazi zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych dla celów marketingu Banku i podmiotów stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz współpracujące z Bankiem na podstawie umowy, w tym poprzez środki porozumiewania się na odległość,
3) w celu uzyskania pierwszej części Premii w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w lutym 2019 r. aktywuje Aplikację mobilną i zasili nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na Konto wyniosła co najmniej 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz dokona w tym miesiącu co najmniej jednej płatności kartą do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK.
4) w celu uzyskania drugiej części Premii w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w marcu i w kwietniu 2019 r., zasili nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na Konto w każdym z tych miesięcy, wyniosła, co najmniej 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz w każdym z ww. miesięcy dokona, co najmniej jednej płatności kartą do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK.

polecamy założenie konta, przetestowanie darmowych przelewów, wypłat z bankomatu, z bliku z pakietu bardzo pomocnego i wielu wielu innych korzyści które oferuje bank millennium wszystkim swoim klientom.