KARTA KREDYTOWA W PROMOCJI: ZYSKAJ DO 400ZŁ

Nagrodą jest od 1 do 4 voucherów Allegro o wartości 100 zł. każdy. Podczas jednej transakcji w Allegro można wykorzystać maksymalnie jeden voucher.

Sprzedaz premiowa „Do 400 zł na zakupy na Allegro z karta kredytowa” dotyczy osób, które w okresie 18 miesiecy poprzedzajacych dzien zawarcia umowy o kartę ani w tym dniu, nie miały zawartej umowy o karte z Bankiem.

Okres, w którym Uczestnik powinien zawrzeć Umowę o kartę kredytowa trwa od 01.02.2019r. do 31.03.2019r. Liczba Uczestników jest ograniczona do 4000. Jeśli liczba Uczestników osiągnie 4000.

Uczestnik otrzyma po jednej Nagrodzie za każdy miesiąc, spośród pierwszych 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, w którym dokona jednej lub więcej Transakcji Kartą o łącznej
wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN w tym miesiącu kalendarzowym.

Brak spełnienia warunków
niezbędnych do otrzymania Nagrody w jednym z 4 miesięcy kalendarzowych w okresie, za który wypłacana jest Nagroda, nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody za pozostałe miesiące
spośród pierwszych 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.

Uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 Nagrody.

kliknij tutaj bo zobaczyć szczegóły