320 zł za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
kwiecień – grudzień 2019 r.


  • Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 28.02.2019 r.

  • Zawrzyj umowę do 21.03.2019 r. oraz Aktywuj Aplikację mobilną GOmobile do 31.03.2019 r..

  • W każdym z miesięcy kwiecień – grudzień 2019 r. wykonaj z Aplikacji mobilnej GOmobile min. 3 przelewy opisane w Regulaminie

Nagrodę Pierwszą w wysokości 50 zł otrzymasz za Aktywację Aplikacji mobilnej GOmobile do 31 marca 2019 r.
Informację o zdobyciu nagrody otrzymasz do 17 kwietnia, a przelew zostanie zrealizowany do 30 kwietnia 2019 r.

Nagrody od 2 do 10 to premia w wysokości 3% kwoty Transakcji bezgotówkowych wykonanych Kartą odpowiednio w miesiącu, za który przyznawana jest nagroda (kwiecień – grudzień 2019 r.) jednak nie więcej niż 30 zł.
Pamiętaj, że aby otrzymać w danym miesiącu premię 3% kwoty transakcji należy spełnić warunek wykonania min. 3 przelewów Aplikacją mobilną GOmobile.
Nagrody wydawane są co 3 miesiące, więc informacje o zdobyciu kolejnych nagród otrzymasz do:
– 16 lipca 2019 r. dla Nagród od 2 do 4
– 16 października 2019 r. dla Nagród od 5 do 7
– 15 stycznia 2020 r. dla Nagród od 8 do 10
Przelew zostanie zrealizowany na rachunek Laureata do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymał informację o nagrodzie.