Co powinien zawierać regulamin firmy?

unnamed file 3

Prowadzenie działalności wiąże się z zatrudnianiem i obsługą stanowisk pracowniczych. Wszystkie działania z tym związane muszą być uregulowane, taki obowiązek nakłada na przedsiębiorców odrębny system prawa pracy. Zakład funkcjonuje na podstawie spisanego i zatwierdzonego przez obie strony regulaminu pracy. Prawnik dla firm podpowiada, iż istotne jest to, by był on przejrzysty i obejmował wszystkie kwestie dotyczące praw i obowiązków pracodawcy oraz jego zespołu. Co jeszcze powinien zawierać dokument?

Czy regulamin zawsze jest potrzebny?

Nie każde przedsiębiorstwo ma prawny obowiązek sporządzenia regulaminu. Jest on obligatoryjny dla firm, które zatrudniają więcej niż 50 osób. Mniejsze przedsiębiorstwa mogą, ale nie muszą tworzyć takiego dokumentu. Zakład pracy musi tylko udzielić robotnikom pisemnych informacji dotyczących norm czasu pracy, przebiegu wypowiedzenia zatrudnienia czy częstotliwości oraz wysokości wypłat.

Postulat przygotowania dokumentu może wystosować również zakładowa organizacja związkowa. Gdy przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 20 osób a mniej niż 50 pracowników, właściciel w takim przypadku musi odwiedzić kancelarie prawnicze i sporządzić dokument.

Co powinien zawierać regulamin?

Do podstawowych informacji, umieszczanych w takim kontakcie należą:

  • zasady organizacji pracy, warunków panujących w miejscu wykonywania zadań oraz dodatkowych aspektów, dotyczących utrzymania stanowiska w odpowiednim porządku,
  • informacje dotyczące narzędzi i dodatkowych akcesoriów, w które wyposażani są pracownicy,
  • systemy pracy i związane z nimi okresy rozliczeniowe,
  • zakres prac dozwolonych i zabronionych dla młodocianych pracowników oraz kobiet,
  • zasady ustalania stawek wynagrodzenia,
  • sposoby dokumentacji przeprowadzonych operacji oraz obecności.

Jak widać informacji jest sporo, i często do przygotowania regulaminu potrzebna jest kancelaria prawna. Kraków jest miejscem, w którym łatwo można skorzystać z naszej specjalistycznej pomocy. Doświadczony radca prawny pomoże opracować zapisy i podpowie, co jeszcze powinno znaleźć się w treści dokumentu.

Zapisy dotyczące kary też są ważne

W regulaminie zawarte są również informacje dotyczące zasad karania pracowników, którzy nie przestrzegają przyjętych regulacji. Mogą to być upomnienia, nagany oraz grzywny pieniężne. Pierwsze 2 przypadki dotyczą zwykle jednorazowych incydentów naruszenia przepisów.

Pracownicy, którzy stawiają się w pracy, będąc pod wpływem alkoholu lub robotnicy opuszczający miejsce pracy bez usprawiedliwienia muszą liczyć się z ryzykiem otrzymania kary grzywny. Jest ona jednak zależna od nastawienia przełożonego – w niektórych przypadkach stosowane jest tutaj również słowne upomnienie.

 

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 3

Parametry dźwiękoszczelności – jak wyciszyć drzwi wejściowe do mieszkania?

1 listopada 2020

Wyciszenie ścian, podłóg i drzwi w budownictwie wielorodzinnym gwarantuje ciszę i spokój mieszkańcom poszczególnych lokali. Standardowe mieszkanie nie zapewnia jednak pełnej prywatności mieszkańcom, często też słabo chroni ich przed hałasem…

Czytaj więcej