PRZYSTĄP DO PROMOCJI
„KONTO PLUS PREMIA”

200 złza aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
kwiecień – lipiec 2019 r.Promocja „Konto plus premia” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w promocji „Konto plus premia”
i otrzymać do 200 zł?

ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego
wraz z kartą i dostępem do bankowości
elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego
do 07.04.2019 r.

OTWÓRZ KONTOZawrzyj umowę za pośrednictwem kuriera do 22.04.2019 r.

AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTAAktywuj aplikację GOmobile do dnia 30.04.2019 r.
oraz w każdym z miesięcy od maja do lipca 2019 r.
dokonaj Transakcji bezgotówkowych kartą na min.
300 zł oraz zapewnij Wpływy na kwotę min. 1000 zł 

 Rejestracji w promocji „Konto plus premia” można dokonać od dnia 18.03.2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 07.04.2019 r. 
Uczestnikiem Promocji „Konto plus premia” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości do 200 zł?Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za otwarcie konta i aktywację Aplikacji GOmobile do dnia 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli w maju wykonasz dodatkowo Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł oraz zapewnisz Wpływy na min. 1000 zł, otrzymasz również drugą nagrodę w wysokości 50 zł, a więc łącznie 100 zł!

Informację o nagrodzie otrzymasz do 19 czerwca 2019 r., a przelew do 30 czerwca 2019 r.

Kolejną nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł oraz Wpływy na Konto Osobiste w wysokości min. 1000 zł w każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2019 r.

Informację o nagrodzie otrzymasz do 19 sierpnia 2019 r., a przelew do 31 sierpnia 2019 r.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!Konto Optymalne0 złza prowadzenie
rachunku0 złza użytkowanie karty debetowej
dla posiadacza konta

rejestracja