• Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej. Użyj linka promocyjnego do 31.01.2019 r.

  • podpisz umowę za pośrednictwem kuriera do 14.02.2019 r.

  • W każdym z miesięcy luty – lipiec 2019 r. wykonaj min. 6 Transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 10 złotych każda.

  • Bony w wysokości 5 zł otrzymasz za każdą wykonaną w danym miesiącu Transakcję bezgotówkową na kwotę powyżej 10 złotych. Każdy Uczestnik w jednym miesiącu może otrzymać bony o maksymalnej łącznej wartości do 30 zł.

  • Aby otrzymać wszystkie nagrody o łącznej wartości 180 zł (max.30 zł/miesięcznie) należy wykonać 6 Transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 10 złotych w każdym z miesięcy luty – lipiec 2019 r.

  • Informację o każdej z nagród otrzymasz do 19 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki.

  • Nagrody zostaną przekazane w formie wiadomości sms do ostatniego dnia miesiąca, w którym została przesłana informacja o nagrodzie.